Kebony sprak architect Julien Labrousse in zijn huis in Portugal, eigenaar en schepper van Etosoto Houses, in Cabo Espichel, Arrábida, voor een korte discussie over zijn meest recente project.

Julien Labrousse, vertel ons eerst iets over jezelf en hoe je geïnteresseerd bent geraakt in Portugal.

Julien: Ik heb Portugal ontdekt via vakantiereizen, zoals de meeste buitenlanders. Ik ben verliefd geworden op de landschappen en de natuur. Portugal kan bogen op een mooi bewaard gebleven kustlijn, iets wat in Europa weinig voorkomt. Bovendien ontdekte ik in Portugal een cultuur en een gevoeligheid die ik heel erg waardeer. Daarom besloot ik dat het rijke landschap van de Arrábida-regio een geweldige plaats zou zijn voor het Etosoto project. Wij hadden deze plek gevonden en het avontuur ging van start.

Iemand zei ooit: “Architectuur is een mentaliteit, geen beroep”… In hoeverre hebben jouw wereldbeeld en persoonlijkheid effect gehad op je keuze voor Kebony als bedekking voor jouw woning in Cabo de Espichel?

Julien: Het project waar ik aan werk is bedoeld als verkenning van een beweging die staat voor een architectuur die gebruik maakt van de hele “cultuur” van het bioklimatisch bouwen, meer in het algemeen een sobere architectuur. Een van de componenten van deze benadering is de doelstelling om “cradle to cradle” te werken. Daarom hebben wij gekozen voor Kebony producten. De intentie is om meerdere levens te geven aan de gebruikte materialen in de levenscycli van de gebouwen, of ook nog daarna in de vorm van hergebruik. En ten tweede hebben wij voor Kebony hout gekozen omdat we gebouwen wilden maken met een binnenlucht zonder verontreinigende stoffen.

Kun je iets verklappen over je eerstkomende plannen, namelijk hoe het project Etosoto Cabo de Espichel zich verder gaat ontwikkelen. Blijf je je richten op natuurlijke, tijdsbestendige en duurzame materialen zoals Kebony?

Julien: Het project Etosoto Cabo Espichel is gericht op het gebruik van materialen die zo natuurlijk en lokaal mogelijk zijn. Wij willen op een beeldende manier een inheemse architectuur creëren, in de zin dat er uitsluitend materialen gebruikt worden die inheems zijn voor het omringende gebied van het project. 96% van de gebruikte materialen in het project bestaan uit hout en een klein beetje steen. Al het hout en steen zijn afkomstig van ontginningen in het gebied rond het project. Ook is het visuele aspect van Kebony hout na veroudering heel mooi en natuurlijk.

Gezien de coronapandemie en de gevaren en problemen van dien, wat zijn jouw verwachtingen (of gedachten) met betrekking tot de periode hierna en de mogelijke veranderingen in het dagelijks leven in de samenleving, de duurzaamheid en de relatie tot het milieu?

Julien: Ik had mijn eigen levensstijl reeds georiënteerd op het gedachtengoed dat binnen Europa wordt aangeduid als “degrowth” (ontgroei). Anderzijds ben ik bang dat de coronacrisis ons niet automatisch de mogelijkheden zal geven om naar een eerlijker manier van leven toe te gaan. Ik ben bang dat de economische noodzaak ertoe leidt dat mensen en bedrijven opnieuw hetzelfde gedrag gaan vertonen.